The Best bookmaker bet365 Bonus

The best bookmaker bet365

AUTORIZOVANI PARTNER

ANTIVIRUS SOFTVER

Zaštita računara antivirusnim
sistemima

Detaljnije...

LEGALIZACIJA SOFTVERA

Microsoft Certified Partner

PITANJA I ODGOVORI

 

Pogledajte najčešća pitanja i pronađite adekvatne odgovore na njih.

Koje verzije Office-a su na raspolaganju (van OSL-a). Pre svega me interesuje neka Lite verzija (samo Word ili Word+Excel)

Pregledali smo OLP cenovnik i jedini "mali" Office koji smo pronašli jeste Works 7.0, koji košta 55 dolara (verziju "u kutiji") i sadrži razne programe, uključujući i kompletan Microsoft Word.

Kako mogu da se legalizuju Microsoft Fortran v4 i Microsoft Visual Fortran 6.5

Uvidom u Microsoft-ov Retail cenovnik nismo našli ni jednu verziju fortrana, izgleda da taj paket više nije u prodaji. Jedino da potražite neki polovan primerak naeBay.com ili sličnom mestu.

Imam MS-DOS 3.21, legalno kupljen. Da li mogu preko njega kupiti upgrade Windows?

Nažalost ne, upgrade verzija Windows-a zahteva neki prethodni Windows.

Kupujemo licence za NT4, jer nemamo nikakve mogućnosti za unapređenje hardvera. Da li se možemo pozvati na downgrade pravo na 98SE na pojedinim računarima? Da li će provere legalnosti uključivati i softver koji nije Microsoft-ov?

Možete koristiti Windows 98SE. Proveru legalnosti ne obavlja Microsoft, već državni (inspekcijski) organi uz podršku agencije BSA. Dakle, kontroliše se sav softver koji je instaliran.

Imam dosta korisnika koji koriste programe pisane u COBOL-u 2.10, i pokreću se kroz run-time modul. Kakva je situacija sa njima, pošto je malo verovatno da programer ima licencu za COBOL?

Ako su korisnici kupili program i imaju o tome ugovor, njih se ne tiče da li je programer nabavio legalno razvojno okruženje i nisu dužni da to kontrolišu. Dakle, problema može imati samo onaj ko taj softver prodaje. Naravno, korisnik mora imati legalni DOS ili Windows na kome se kupljeni softver izvršava.

Sa matičnom pločom sam dobio Acrobat Reader 3. Da li mogu slobodno da ga koristim i umnožavam po drugim računarima

Da, Acrobat Reader je besplatan program. Štaviše, možete sa www.adobe.compreuzeti noviju verziju, pa koristiti nju na proizvoljnom broju računara.

Vodoprivredni centar "Morava" NiS je jedan od centara u sklopu JVP "Srbijavode" pri Ministarstvu poljoprivrede i vodoprivrede. Da li imamo pravo da učestvujemo u raspodeli licenci?

Po našem shvatanju imate pravo, ali za detalje se morate obratiti Vladi Srbije odnosno vašem resornom Ministarstvu.

Naša Agencija za knjigovodstvene usluge koristi program pisan u Turbo Pascal-u. Koje su naše obaveze u vezi legalizacije softvera?

Ako ste kupili softver od nekoga i imate o tome ugovor, dovoljno je da licencirate DOS ili Windows koji radi na tim računarima - niste dužni da proveravate da li je onaj ko vam je prodao program imao originalne razvojne alate. Ako ste sami razvijali softver, trebalo bi da kupite Turbo Pascal (više nije u prodaji, možda da pokušate na eBay-u) ili Delphi.

Čest je slučaj da firma sa dva-tri računara koristi Windows 98, 2000 ili XP, te da im je sve instalirano i podešeno kako treba. Pitanje je da li ako kupe OEM Windows XP Professional moraju da sve ponovo instaliraju ili mogu da zadrže stari sistem i jednostavno zalepe nalepnicu iz kupljenog paketa na kućište?

Nije neophodna ponovna instalacija, nalepnica je dovoljan dokaz o kupovini softvera.

Par pitanja je bilo na temu PC igraonica, ali su se odnosila isključivo na Microsoft proizvode (Windows). Zanima me šta je sa igrama koje se koriste u igraonicama? Da li je i njih potrebno legalizovati do kraja godine?

Da, s tim što za legalizaciju svake konkretne igre morate platiti firmi koja tu igru prodaje ili ovlašćenom domaćem distributeru. Za sada, nažalost, nismo videli da domaći distributeri prodaju igre, tako da ostaje kupovina preko Interneta ili u inostranstvu.

Imamo u firmi 13 PC računara i 2 notebook računara. Da li u OSL treba da se uključe i ta 2 notebook računara, s obzirom na to da je uz njih stigao i Windows OEM?

Odgovor nije jednostavan i zavisi od toga da li recimo dva čoveka u firmi koriste desktop i notebook računar (desktop dok su na poslu, notebook na putu) ili te notebook računare koriste ljudi koji nemaju "svoje" desktop računare u firmi. U prvom slučaju ne biste morali da kupujete licence za notebook kompjutere, u drugom biste morali. Kao što i sami vidite, to je teško kontrolisati, dakle sigurniji ste ako ih kupite, ali verujem da ne biste imali problema i ako ih ne kupite. Moraćete sami da odlučite.

Kupujemo u firmi više računara na kojima treba da je instaliran Windows XP Home Edition OEM. Da li je uz svaki računar mora da bude isporučen instalacioni disk, pored obavezne COA nalepnice koja je zalepljena na kućištu računara?

Trebalo bi da bude isporučen i disk, ali hologram na kućištu je dokaz da je softver legalan.

Kao programer koji se bavi programiranjem u Clipper-u 5.2 zanima me gde mogu da kupim licencu za Clipper 5.2 i po kojoj ceni?

Firmu Nantucket, koja je napisala Clipper, dosta davno je kupila firma Computer Associates, koja je u međuvremenu izgleda prilično izgubila interesovanje za Clipper. Oni upućuju na stranu http://www.grafxsoft.com/cgi-shl/grx_store.exe?category=Codakle, recimo pomoću platne kartice, možete naručiti CA-Clipper 5.3 (CD i registraciona kartica) za $169 ili CA-Clipper 5.3 Full Product (CD, dokumentacija itd) za $189 (cena zavisi i od izabranog načina isporuke tj. poštarine). Starije verzije se verovatno mogu kupiti na nekom aukcijskom sajtu, recimo www.ebay.com.

Šta je sa legalizacijom paketa koji nisu Microsoft-ovi, a pripadaju generaciji od pre dve-tri godine? Postoji li neki poseban dogovor sa takvim firmama?

Svaka od firmi može ponuditi svoje uslove i eventualni popust, nema nekog opšteg pravila. Dobar deo softvera se može legalizovati preko Interneta, uz korišćenje platne kartice.

Posle sklapanja OSL ugovora firma se privatizuje, da li ugovor važi i za privatizovanu firmu?

Važi, neće biti nikakvih problema oko toga.

Da li je Windows for Workgroups 3.11 besplatan?

Ne, to je komercijalni softver i ne može se besplatno koristiti, iako više nije u prodaji.

Ukoliko firma legalizuje operativni sistem na 100 računara, a Office samo na 50 ili Visio na 10 računara, koji se cenovnik primenjuje za Office i Visio?

Ne možete tako nešto uraditi u vezi sa Office-om u OSL ugovoru - morate da kupite Office za sve računare ili ni za jedan. Ako ga kupite za sve računare, važi cena za nabavku preko 50 kopija. Visio možete kupiti u koliko želite primeraka, i važe B cene (50-100 računara), bez obzira na broj kupljenih primeraka paketa Visio.

U knjigovodstvenim časopisima tipa "Privredni savetnik" proteže se priča da neki računari koji služe isključivo za knjigovodstvene svrhe ne moraju licencirati softver.

To je samo pogrešno shvaćena formulacija - ti računari ne moraju (mada mogu!) ući u OSL ugovor, ali na njima svakako mora da se koristi legalan softver, recimo MS-DOS 6.22 OEM.

Kakve su kaznene posledice ako inspekcija utvrdi postojanje nelegalnog softvera?

Prema sadašnjem zakonodavstvu, koje će se svakako menjati da bi se prilagodilo zakonodavstvu EU, postoje dva propisa na osnovu kojih se sudi eventualnim korisnicima nelegalnog softvera. Kazne su novčane ili zatvorske do 3 godine. Nije jasno kolika bi odšteta mogla biti dodeljena softverskim firmama na ime nelegalno korišćenog softvera.

U firmi imamo 12 računara. Na njima želimo da instaliramo samo Windows 2000 Professional. Ne treba nam Office i ne treba nam nikakav server. Računari su u peer to peer mreži. Da li je moguće licenciranje kroz OSL ugovor i kolika je cena?

Da, kroz OSL ugovor možete kupiti samo Windows XP za sve računare. Jedino, ne postoji mogućnost da za sve računare kupite Windows a samo za neke Office - ili za sve kupujete čitav komplet, ili ni za jedan ne kupujete Office.

Kao student i član jedne NGO na svom fakultetu dobio sam Windows 2000 Pro, Visio Pro, SQL Server, VS 6.0... Ali nalepnicu samo za Visio. Kako da proverim da li je sve stvarno legalno kako mi je i rečeno? Da li mogu da napravim backup instalacije za sebe? Posebno me interesuje prodaja školama i fakultetima koje bi po fair-use principu mogle da koriste određeni softver ili delove softvera i bez kupovine?

Dokaz o legalnosti softvera je licenca, obično sa hologramom. Ako je nemate, morali biste se obratiti onome ko vam je softver dao, kako bi vam predao i licencu. Ako nemate licencu, softver se smatra nelegalnim. Nema nikakve prepreke da napravite backup diska za sopstvene potrebe, važno je samo da ga koristite na osnovu licence. Što se univerziteta tiče, država je dobila od Microsoft-a donaciju softvera tako da će dobar deo Univerziteta biti legalizovan, u skladu sa konkursom Ministarstva koji je u toku. Ali za svaki program se mora imati licenca, ne postoji mogućnost nekog opšteg "fair-use" korišćenja bilo gde.

U firmi imamo Pentium I računar sa instaliranim Windows 95 i Office 97. Želimo da zadržimo postojeću konfiguraciju. Da li možemo uz neki hardver da kupimo OEM Windows XP Professional i da se prilikom eventualne kontrole pozovemo na downgrade pravo? Kako da legalno koristimo postojeći Office 97?

Predlažem da kupite GGK verziju Windows XP Professional i Office XP u kutiji. Nakon toga ste potpuno legalni.

Ako se posle isteka tri godine OSL ugovora ne odlučimo za otkup, ostaje nam Windows licenca. Šta je licencom za Office?

Ne ostaje Vam Office licenca, jer niste kupili softver već ga iznajmili na tri godine.

U mreži imam oko 100 računara i svi oni preko ASP aplikacije pristupaju određenim podacima. Ta ASP aplikacija koristi SQL Server 2000. Kakve Client Access License su mi potrebne?

Ukoliko tih 100 računara mogu istovremeno pristupati serveru, trebalo bi vam 100 SQL CAL-ova. Međutim, u datom primeru je bolje kupiti SQL Server One Processor License, u kom slučaju neograničen broj klijenata može pristupati serveru bez potrebe da se kupuju dodatni CAL-ovi. Pretpostavka je da je server jednoprocesorski računar, u protivnom bi trebalo kupiti više SQL Server One Processor licenci.

Imam servis elektronike u kome koristim dva PC-ja pod Windows-om 98 i jedan kod kuće, takođe Windows 98. Na sva tri je instaliran i Office 97. Koja je najpovoljnija varijanta da legalizujem softver i mirno spavam?

Dve su mogućnosti: da za računare u firmi kupite GGK verzije Windows-a, a takođe i dve "kutije" Office-a XP. Druga mogućnost je da te programe kupite u OLP varijanti, gde zapravo kupujete samo licence.

I po formularu i po informacijama, nema objašnjenja, sta sa našim kućnim računarima? Šta se desava sa privatnom (kućnom) upotrebom piratskog softvera?

Trebalo bi legalizovati sav softver - primena piratovanog softvera nije dopuštena u kućama kao ni u firmama. Ipak, Microsoft-ova ponuda je trenutno usmerena pre svega ka firmama, za kućne korisnike nema neke posebne ponude, pa je teško verovati da će ozbiljnija kontrola biti usmerena ka tom segmentu tržišta. I u svetu su vrlo retko kažnjavani oni koji koriste piratovan softver u kućama, izuzev ako se radi o obavljanju profesionalne delatnosti, u kom slučaju krše i razne druge zakone (porez, korišćenje privatnog telefona u poslovne svrhe itd).

Programer sam i radim u Visual Basic 6.0, ranije sam radio u FoxPro 2.6 za DOS. Šta moram da kupim kako bi moji korisnici imali legalan knjigovodstveni program koji sam uradio u tim alatima?

Treba da legalizujete softver na razvojnim računarima, dakle da kupite Windows, Visual Basic, Visual Studio, Visual FoxPro (u kom slučaju, na osnovu downgrade prava, možete koristiti i FoxPro za DOS). Verovatno je racionalnije da se opredelite za MSDN pretplatu, koja osim svog pomenutog softvera obuhvata i ostale razvojne alate i razne druge programe.

Trenutno imamo ispod 50 računara na kojima je moguće instalirati Windows. U narednih par meseci kupićemo preko 40 računara. Koji je postupak legalizacije i šta je najpovoljnije rešenje ako uzimamo Windows XP i Office XP za svaki računar?

Ako je broj postojećih računara blizu 50, uzmite po OSL ugovoru 50 licenci i time dobijate nižu cenu. Na kraju sledeće godine prijavljujete i nove računare, za koje tek u drugoj godini plaćate licence. Ako je broj računara znatno manji od 50, onda ih prijavite koliko imate, pa ćete iduće godine dokupiti. Napravite proračun šta se više isplati na osnovu tačnog broja računara koje trenutno imate.

Imam server i pet mašina u firmi i na njima instaliran Windows 98. Kako da nalakše rešimo legalizaciju?

Zavisi da li na računarima imate išta osim Windows-a. Ako zaista koristite samo Windows, najjeftinije ćete proći ako kupite pet OEM diskova sa Windows-om 98 i OEM verziju Windows Server-a (i jedno i drugo se mora kupovati uz neki hardver, a server uz čitav računar). Ukoliko koristite i Office odnosno neke dodatne programe, najbolje ćete proći sa OSL ugovorom.

Razvijam aplikacije u Microsoft Access-u i prodajem ih. Koji je najjeftiniji način da to radim legalno?

Kupite legalni Windows XP Professional i Office XP Developer Edition. Alternativa je da zasnujete MSDN pretplatu.

Ako na PC-ju imam nelegalan Windows XP i ako na hard disku imam mnogo podataka koje ne znam da backup-ujem, da li mogu sklopiti ugovor o legalizaciji tog Windows-a, bez dobijanja novog diska?

Kupite GGK verziju Windows-a XP, zalepite hologram na računar i time ste legalni, taj Windows ne morate ni da instalirate. Uzgred, mada nije vezano sa ovom temom, veoma je opasno držati važne podatke na disku a ne napraviti backup, preporučujemo da ga uradite bez obzira na to da li ćete menjati softver ili ne.

Da li firme mogu da kupe i koriste Windows XP Home?

Da.

Mi smo korisnici knjigovodstvenog programa napisanog u programskom jeziku FoxPro 2.6. Koliko košta licenca za taj programski jezik i ko će biti u obavezi da plati licencu (mi ili firma od koje je program kupljen)?

Prema našem viđenju tog problema, ako u firmi koristite isključivo namensku aplikaciju koju vam je neko prodao i imate ugovor o tome, ne bi trebalo da imate problema (naravno, morate legalizovati DOS pod kojim se ti programi pokreću, recimo kupujući OEM verziju DOS-a koja košta $46 po radnoj stanici). Međutim, ukoliko negde imate i sam FoxPro, koji koristite da biste nešto ručno izmenili u bazi ili generisali neki izveštaj, morate da ga kupite. Isto tako, ako program koji koristite nije stand alone aplikacija, već se pokreće pod FoxPro-om, opet morate kupiti FoxPro da biste bili legalni.

Ukoliko je program koji koristite stand alone aplikacija, u njoj postoje segmenti Microsoft-ovog koda, ali pri kupovini run time compiler-a za FoxPro dobija se licenca kojom developer ima pravo da tu stand alone aplikaciju dalje distribuira, zajedno sa tim delovima koda. Ako onaj ko vam je prodao softver nije platio razvojno okruženje, problema sa zakonom bi trebalo da ima pre svega on.

Što se tiče kupovine FoxPro-a, nismo ga našli u Microsoft-ovom cenovniku, dakle verovatno bi trebalo kupiti Visual FoxPro 7 za Windows (košta, u zavisnosti od verzije, između 111 u 640 dolara) pa se pozvati na downgrade pravo.

Pre par dana sam kupio HP Omnibook 4500xe sa legalnim Windows-om XP, ima i nalepnicu. Interesuje me, pošto Windows nije lokalizovan, kome mogu da se obratim za lokalizaciju i da li uopšte imam pravo na nju?

Vi imate OEM verziju Windows-a koja je legalna. Formalno govoreći, nemate pravo na lokalizaciju, ali smo nezvanično saznali da će odgovarajući dodatak biti na raspolaganju svim onima koji imaju legalni softver. Više detalja će se znati kada lokalizovani Windows izađe na tržište.

Gde mogu da prijavim preduzeće koje vrši prodaju i kopiranje neleganog softvera?

Najbolje je da to prijavite BSA agenciji. Njen sajt je www.bsa.org/jugoslavija/.

Zanima me koliko bi koštalo legalizacija Windows-a 98 SE za Internet kafe za devet računara.

Trebalo bi da kupite devet OEM diskova sa Windows-om, dakle plaćate 9*135 dolara.

Ukoliko kupimo računar sa licenciranim recimo španskim Windows-om XP, koje su varijante da pređemo na engleski i kasnije srpski?

Ako ga kupite uz računar, u pitanju je najverovatnije OEM Windows. Formalno nemate pravo na zamenu za drugu jezičku varijantu, ali nezvanično se čuje da ćete, kada izađe, dobiti verziju na srpskom.

Šta je sa pojedincima i firmama sa manje pet računara?

Za sada nema ništa novo - mogu kupovati GGK ili OLP softver.

Jasno mi je da bi ušli u OSL treba prvo da kupimo operativni sistem Windows. OK. Ali koji? Nama zbog konfiguracije i snage računara ne odgovara Windows 2000 koji se nudi za ulazak u OSL. Nama odgovara Windows 97, Windows 98SE. Da li je moguće da se dobije i po kojoj ceni?

Može se dobiti Windows 98 OEM, za 135 dolara po računaru. Jeftinije ćete proći ako kupite Windows Pro 2000 Localized OLP NL Euro Only za $79 po računaru, onda potpišete OSL i koristite downgrade pravo tj. nastavite da na tim starijim računarima koristite Windows koji već imate. Iako je taj Windows možda piratovan, uz opisanu proceduru ste potpuno legalni.

Da li možemo prijaviti 15 računara u OSL i to po komponentama: 15 računara za Windows Proffessional Upgrade, 10 računara za Office Proffessional i 5 za Core CAL? Mi realno nemamo potrebu za Office-om na svim računarima.

Nažalost, to nije moguće. Moraćete ili da na svim računarima uzmete samo Windows Professional Upgrade ili da uzmete na svim računarima Windows i Office, ili da uzmete na svim računarima Windows, Office i Core CAL. Ne možete mešati. Ovu informaciju smo više puta proverili i sasvim je pouzdana.

Imam gomilu kompjutera u igraonici, radne stanice na kojima se koristi Windows Me i jedan server pod XP-om. Koliko para treba da dam kako bih imao softverski legalnu igraonicu?

Windows Me morate zamaniti sa Windows XP Professional, kupujete OLP licencu gde nema nalepnica i holograma, nego dobijete ugovor na broj racunara koji prijavite sa jedinstvenim kljucem, koji uz racun Microsoftovog partnera koji Vam je prodao licencu prikazujete kontroloru.

Posedujem originalni CD sa Windows-om 98 SE i knjižicu sa hologramom. Nemam račun ili sličan dokaz o kupovini. Da li se takav CD smatra legalnim?

Da. Hologram je ključan.

Interesuje me pojam 'Microsoft Core CAL' i potreba za njegovim licenciranjem. Konkretno: u preduzeću nameravamo da licenciramo Microsoft-ov operativni sistem. Računari su povezani u mrežu ravnopravnih korisnika bez korišćenja usluga bilo kakvog servera. Da li u tom slučaju treba da se licencira i Microsoft Core CAL?

Ne treba. Core CAL treba da kupujete samo ako računari pristupaju serveru.

Koliko će nekoga koštati legalizacija DOS-a 6.22, Windows-a 9x/2K kao fizičko lice? Tu mogu da se dodaju i programi iz paketa VisualStudio. Kako legalizovati kao fizičko lice?

Kupite OEM verziju DOS-a ($46) i Windows-a 98 ($135), 2000 Pro ($213) ili XP Pro ($213). Paket Visual Studio možete kupiti "u kutiji", pošto vam verovatno treba licenca za jedan računar. Cena za Visual Studio .NET Pro 2002 je 1276 dolara, Visual Studio .NET Enterprise 2002 košta 2126 dolara a Visual Studio.NET Architect 2956 dolara. Cene su prilično visoke, pa razmislite o MSDN pretplati, koja obuhvata ovaj paket, ali i mnoge druge stvari korisne za developer-e.

Mi u redakciji (nedeljnik) imamo preko 20 računara. Od Microsoft-ovih proizvoda koristimo Windows 95 - 10 komada, Windows 98 SE - 6 komada. Windows NT4 Workstation - 1 komad, Windows 2000 Server - 1 komad, Office 97 - 2 komada i MS-DOS 6.2 - 3 komada. Windows XP i Office XP ne koristimo uopšte. Kako da legalizujemo navedene programe?

Sklopićete OSL ugovor za 20 računara a onda, na osnovu downgrade prava, nastaviti da (legalno) koristite starije verzije Windows-a odnosno Office-a, dok ne nabavite noviju opremu.

Koje su još softverske kuće zastupljene kod nas (Adobe, Corel, Quark itd.) i kakve su njihove ponude na planu legalizacije?

Microsoft je prvi počeo sa širokom akcijom, ali i drugi se spremaju ili počinju. Dodatne inforamcije dobicete pozivanjem naseg broja 033 715 110 telefona gde ce Vam ljubazno ososblje objasniti modele licenciranja ostalog softvera.

Može li se za računarsku učionicu (strogo obuka i ništa više) kupiti samo jedna licenca i iskopirati na sve računare u učionici? Postoje li neke "Obrazovne svrhe"?

Svaki računar mora imati svoju licencu. Vlada Srbije je objavila konkurs za obrazovne institucije i one su dobile besplatne licence, na osnovu ugovora sa Microsoft-om koji je država sklopila.

Da li postoji obaveza javnog komunalnog preduzeća da izvrši licenciranje Microsoft-ovog softvera u skladu sa javnim pozivom Ministarstva za nauku, tehnologiju i razvoj Vlade RS?

Komunalna preduzeća su, kao i svi ostali, obavezni da licenciraju softver, ali je pitanje da li će oni taj softver dobiti od Vlade Srbije ili će od njih biti traženo da, kao komercijalne organizacije, sami plate softver. U svakom slučaju, treba da se prijavite na Vladin konkurs, pa ćete dobiti odgovor.

Po kom osnovu će se vršiti legalizacija u ustanovama kakva je naša, Narodni muzej?

Trebalo bi da softver dobijete besplatno, na osnovu Microsoft-ove donacije, preko Vlade Srbije.

Da li se dobija popust na broj računara?

Da, kod OSL ugovora. Kategorije su do 49, do 249 i preko 250 računara.

Svo vreme se priča o legalizaciji Microsoft-ovog softvera; kako će ići sa ostalim softverom (Norton antivirus, Adobe, Corel...)? Mogli bi da kažete i neku reč o tome.

Microsoft je prvi počeo sa širokom akcijom, ali i drugi se spremaju ili počinju.

Molim Vas posaljite mi spisak firmi preko kojih je moguća legalizacija Microsoft-ovog softvera. Takođe me interesuje i legalizacija AutoCAD-a, ArchiCAD-a, Corel-a itd.

Nasa firma je zastupnik Microsofta i kod nas možete kupiti Microsoft-ov softver . Za legalizaciju AutoCAD-a, ArchiCAD, Corel-a kao i ostalog softvera imate ponudu i cene, u delu cenovnik.

Obzirom da Microsoft poklanja softver obrazovnim (akademskim) institucijama a da smo mi kao firma vezani za prosvetu, pojedinci su kod nas dobili neke nezvanične informacije iz Ministarstva prosvete da mi ne moramo da kupujemo licence. Da li je to tačno, pošto smo javno preduzeće i poslujemo na komercijalnim osnovama?

Prema informacijama koje imamo, firme koje su komercijalne, bez obzira na to što su u državnom vlasništvu, neće dobiti softver na osnovu ugovora Vlade Srbije i Microsoft-a. Međutim, definitivan odgovor može dati samo Vlada, posle završetka konkursa.

U firmi imamo 25 računara na kojima je NT 4 i server na kome je Windows 2000 Advanced Server. Na serveru je SQL Server 2000 Personal Edition. Na svim računarima je Office 97 ili Office 2000 i sa svih je potreban pristup SQL serveru. Da li moze da se licencira postojeći softver tj. da li moramo da pređemo na XP i kolika bi bila orjentaciona cena za obe varjante?

Treba da sklopite OSL ugovor (25 računara) s tim što ćete na svim računarima iznajmiti Windows Upgrade, Office i Core CAL. Zatim vam treba SQL Server i za svaki računar SQL CAL. Za konkretnu ponudu se obratite nekom od prodavaca softvera. Posle toga možete, na osnovu downgrade prava, nastaviti da koristite i stare verzijke Windows-a odnosno Office-a ako vam to odgovara.

Šta sa 486 i drugim starim računarima na kojima je instalisan DOS? Da li ulaze u OSL ugovor?

Najbolje je da za njih kupite OEM DOS 6.22, koji košta $46 po računaru.

Zanimaju me uslovi legalizacije za Microsoft Office Developer 2000 i Visual Studio 6.0.

Možete kupiti softver kao pune kutije (FPP), kroz OLP program ako kupujete dovoljan broj licenci (potrebno je pet da bi se ušlo u program) i kroz OSL (Visual Studio). Za oba proizvoda moguće je nabaviti samo najnovije verzije (dakle, Office XP Developer i Visual Studio .NET), ali onda možete koristiti downgrade pravo. Što se tiče cena, Visual Studio .NET Pro 2002 košra 1276 dolara, Visual Studio .NET Enterprise 2002 košta 2126 dolara a Visual Studio.NET Architect 2956 dolara. Office XP Developer košta 1012 dolara (FPP varijana, dakle "u kutiji"), odnosno 872 dolara u OLP verziji. Cene su prilično visoke, pa razmislite o MSDN pretplati, koja obuhvata ove pakete, ali i mnoge druge stvari korisne za developer-e.

Imamo Novell server i 5 (za sad) racunara (Pentium II) pod Windows-om 98, te nekoliko starijih radnih stanica. Na tim računarima se koriste i Office programi. Nabavka novih računara je neizvesna.

Pošto imate manje od 10 računara, možete se opredeliti sa GGK softver ili za OLP ponudu.

Kako se naplaćuje legalizacija Windows-a za igraonice sa 50-ak računara?

Najpovoljnije je da kupite OEM verziju Windows-a, uz kupovinu racunara gde za svaki racunar dobijate nalepnicu i hologram koje lepite na vidno mesto na kuciste. Ukoliko vec posedujete igraonicu a nemate OEM licencu, potrebno je da sklopite ugovor sa Microsoftom gde dobijate OLP licencu za 50 racunara, cena je 213 $ po racunaru, gde dobijete u paketu WIN7, WIN vista i WIN XP downgrade pravo na 3 godine, i mozete koristiti bilo koju veziju OS na racuanrima. U ovom slucaju ne dobijate nalepnicu i hologram, vec fakturu od Microsoftovog partnera, kao i dokument koji prikazuje verodostojnost kupovine odredjenog broja licenci sa produkt key za sve racunare.

Mala smo privatna izdavačka i štamparska firma na mađarskom jeziku u Srbiji. Za naše poslove za štamparsku pripremu i prelamanje koristimo WORD, Quark a takodje i Photoshop sa izvesnim modifikacijama koje smo sami uradili (za mađarski jezik) Koristimo dva kompjutera. Šta treba da legalizujemo od softvera, do kada i koja bi bila približna cena?

Ako na svakom od računara koristite sav pomenuti softver, trebalo bi da kupite dve kopije OEM Windows-a (što košta 2*213 dolara, za Windows XP Preofessional) dva paketa Microsoft Office (koštaju 2*759 dolara "u kutiji" ili 2*650 dolara kroz OLP), dva Quark-a (trenutno nema cene na našem tržištu) i dva Photoshop-a (2*430 dolara u firmi Extreme). "Problem" je u tome što su se svi proizvođači softvera sada fokusirali na velike firme, dok su manje firme sa 2-3 računara nekako u drugom planu. Zato u vašim uslovima ne dobijate praktično nikakav popust u toku legalizacijske kampanje.

Gde mogu da kupim Windows XP Profesional i koja je njegova cene?

Windows XP Professional (OEM) verzija košta 213 dolara i možete ga kupiti kod većine prodavaca hardvera, ili kod nekog od Microsoft-ovih partnera, čiji spisak ćete naći na sajtu www.microsoft.co.yu/partneri/.

Kako i pod kojim uslovima se moze legalizovati razvojni alat Visual FoxPro 6 tako da se mogu legalno ditrbuirati aplikacije napravlje ne u ovom alatu?

Postoji više varijanti Visual FoxPro-a. Pre svega, aktuelna je verzija 7, koju možete kupiti pa onda po želji koristiti i verziju 6, na osnovu downgrade prava. Visual FoxPro 7.0 u punoj verziji košta 638 dolara, a postoje i razne "manje" verzije.

Da li je moguće korišćenje čistog MS-DOS-a, npr. 6.22 i kako je regulisano plaćanje? Razlog je knjigovodstveni program i zastarelost sistema.

Da, MS-DOS u OEM verziji košta $46. Možete pogledati na našem sajtuwww.legalizacija.info sekciju posvećenu starijim računarima.

Da li u organe i institucije za koje je Vlada kupila 30.000 licenci spada i opštinska uprava, odnosno znači li to da će opštinska uprava dobiti besplatno licence?

Opštinske uprave će svakako dobiti softver ako su se prijavile na javni poziv i poslale prijavni list Ministarstvu za nauku.

Ako sam dobro shvatio, za svaki par racunara (PC + notebook), koje namenimo za jedno radno mesto, dovoljno je da imamo plaćen jedan Windows i jedan Office?

Zapravo, forumulacija je takva da svaki službenik, koji na radnom mestu koristi računar sa legalnim softverom, ima pravo da taj softver instalira i na kućnom ili notebook računaru. Uslov je da taj drugi računar koristi isključivo korisnik računara za koji je plaćena osnovna licenca.

Da li možemo da na jednom računaru koji je ušao u OSL ugovor (sa ostalih npr. 9), bez Office-a i CAL licenci, da instaliramo Office legalno kupljen preko OLP licence.

Da. Možete "mesati" različite programe za licenciranje važno je samo da sav softver bude pokriven licencama.

Da li postoje neki popusti za obrazovne ustanove tipa "Radničkih" i "Narodnih univerziteta" u kojima se trenutno obavlja obuka za rad na PC kompjuterima?

Ne postoji poseban popust, ali treba da konkurišete kako bi Vlada, ako vas smatra obrazovnom institucijom, dodelila besplatni softver iz fonda dobijenog od Microsoft-a.

Zanima me način legalizacije za mrežu sa serverom i 9 računara. Da li je potrebno kupiti kompletne pakete programa Windows 2000 Server i Professional kao i Office ili je dovoljno otkupiti licence za svaki racunar.

Treba da sklopite OSL ugovor i uz Windows, Office i Core CAL za svih 10 računara iznajmite i jedan Windows 2000 Server.

Naša firma poseduje osam računara. Od toga je jedan server, pet radnih stanica u mreži i još dva nezavisna PC-ja. Želeli bismo da na svakom budu iste verzije softvera. Koja je opcija za nas najpovoljnija i kako bi ona izgledala?

OSL ugovor za deset računara (pošto ne može manje, ako se granica smanji na pet, možete kupiti i licencu za sedam računara) i jedan Windows 2000 Server.

Da li ima šansi da do kraja godine u paketu OSL minimalni broj računara sa 10 bude smanjen na 5.

Ovo je zvanično odobreno (na svetskom nivou) i trebalo bi da u decembru budu raspoloživi odgovarajući obrasci za naručuvanje. Dakle, i manje firme mogu dobiti popust tokom legalizacione kampanje.

Posedujem PC igraonicu sa 10 računara i planiram kupovinu još 2 racunara. Na računarima imam instaliran Windows 98 SE koji ne bih menjao. Kroz koji ugovor ću proći najjeftinije?

Imate dve mogućnosti. Možete kupiti 12 OEM verzija Windows-a 98, što će vas koštati 12*135=1620 dolara. Možete sklopiti OSL ugovor i u okviru njega uzeti samo Windows XP Professional, pa onda na osnovu downgrade prava nastaviti da koristite Windows 98; to bi vas koštalo $278+$555+$555 (prva godina+druga godina+treća godina), dakle 1338 dolara. Međutim, OSL ugovor obuhvata samo Windows Upgrade, dakle pre toga morate kupiti legalni Windows, koji se zove Windows Pro 2000 Localized OLP NL Euro Only i košta $79 (jednokratno) po računaru (ovaj program je pristupačan samo onima koji uđu u OSL proceduru). Dakle, prve godine biste platili 12*79+278=1226 dolara a u sledeće dve po $555, što je ukupno $2336. Dakle, OEM softver vam se više isplati, jedino što na taj način u prvoj godini morate da date (nešto) više para, ali zato sledećih godina ne plaćate ništa.

Ako kod kuće imam dva računara, jedan kupljen prošle godine, a ovaj drugi pre mesec dana sa legalnim softverom, da li mogu instalirati legalan Windows XP sa novog računara na ovaj stariji?

Takva instalacija ne bi bila legalna.

Ako hoću da kupim za firmu preko OSL-a 54 licence za Windows Upgrade, sedam licenci za Office i 54 licenci za Core CAL, u koju kategoriju cena spadam i kako bi se vršio obračun cene?

Nažalost, takva konstrukcija nije moguća. Morate za sve računare kupiti isti paket, dakle ako vam treba Office na sedam računara, morate ga kupiti za sve računare. Spadate u kategoriju B (50-249 računara) i možete računati na nešto niže cene.

Koliko se, po OSL ugovoru, dobija primeraka instalacionih CD-ova? Da li se dobija originalna dokumentacija, elektronska i štampana (user guides and manuals)? A Resource Kit i njegova dokumentacija?

Za osnovne proizvode (platforma) u OSL-u, kupac ima pravo na dve jezičke varijante i na po jedan instalacioni disk za Windows i Office za svaku od njih. Dokumentacija se ne isporučuje. Za dodatne proizvode, kupac moze naručiti (uz plaćanje 40 dolara po disku) takozvane Disk Kit-ove, dakle instalacione diskove, i/ili Doc Kit-ove (dokumentacija) za bilo koji proizvod. Ovi diskovi se (po fiksnoj ceni) mogu naručiti u proizvoljnim količinama.

Šta sa firmama koje imaju dvadesetak računara, uglavnom sa Pentium 1 procesorom, na kojima se "vrti" nelicenciran Windows 95 i Office 97, a ne planira se kupovina novih PC-ja?

Takve firme mogu da sklope OSL ugovor i da dobiju moderniji softver za svoje računare. Ukoliko su neki od računara preslabi da bi se na njima koristio Windows XP, OSL ugovor omogućava i tzv. downgrade, tj. da se legalno koriste i ranije verzije Windows-a i Office-a. Računare koji su preslabi da bi koristili bilo kakav Windows ne treba uključivati u OSL ugovor, ali i njih treba legalizovati, kroz OEM ili OLP ponudu.

Ako se DOS kompjuteri izuzimaju iz OSL ugovora, da li i oni moraju da budu legalizovani kupovinom neke verzije Windows-a? Može li se kupiti samo MS-DOS? Koja verzija? Koja je cena?

Mogu se izuzeti iz OSL-a. Za njih treba nabaviti MS-DOS 6.22 (jedina trenutno raspoloživa verzija) u OEM varijanti, čija je preporučena cena 46 dolara.

Zašto ne bismo za firmu kupili 40 OEM Windows 98 instalacija i jednu instalaciju za Office 97, umesto 40 OSL-a? Samo na nekoliko računara imamo preduslove da instaliramo update iz OSL paketa.

Ako koristite Office samo na jednom računaru, nema prepreke da uradite tako (najjeftinije je da kupite OLP licencu za Office XP, a onda se pozovete na downgrade pravo i nastavite da koristite Office 97). Međutim, ako taj Office instalirate na više od jednog računara, a kupili ste samo jednu licencu, opet ste nelegalni (ne može se biti "polulegalan").

Šta sa računarima na kojima se koristi Windows 98 i Office 97, ako želimo da za sada ostanemo na tome?

Ako uđete u OSL ugovor, on se odnosi na sve računare u firmi na kojima se koristi Microsoft-ov softver, uz neke precizno definisane izuzetke. Ukoliko su neki od računara preslabi da bi se na njima koristio Windows XP, OSL ugovor omogućava i tzv. downgrade, tj. da se legalno koriste i ranije verzije Windows-a i Office-a.

Objasnite sledeće: "kupovinom Windows-a XP ili potpisivanjem OSL ugovora korisnik ima pravo da na svom kompjuteru koristi bilo koju raniju verziju Windows (do "devedeset osmice")". Šta ako je na računaru trenutno (nelegalni) Windows 95, Windows 3.11 ili DOS?

Downgrade pravo Windows-a XP u OSL-u može se proširiti čak do Windows-a 3.11 ili DOS-a. Dakle, kupac bi mogao da nabavi medij sa Windows-om 9x ili DOS-om (što košta oko 40 dolara), ali nije obavezan da to uradi. Ukratko, može i dalje da koristi softver koji već radi na tom računaru. Ipak, treba napomenuti da ova neobična varijanta važi samo za naše tržište, ako se OSL ugovor sklopi za vreme legalizacijske kampanje.

Objasnite malo preciznije šta to znači da "svaki licencirani program možete legalno koristiti na još jednom računaru". Na koje se to računare precizno odnosi?

Odnosi se na notebook računar ili kućni računar (ne na oba!). Dakle, svaki zaposleni, koji na osnovu OSL ugovora ima Windows i Office na svom desktop računaru u firmi, može taj softver instalirati i na svoj prenosivi računar ili, ako nema prenosivi računar, na kućni računar. Pritom on i dalje koristi Windows Upgrade, dakle na kućnom ili notebook računaru već mora postojati legalni Windows (npr. OEM verzija). Da bi se ova pogodnost koristila, sistem administrator u firmi mora biti obavešten o postojanju ovog računara i o činjenici da se na njemu koristi Windows / Office sa serijskim brojem koji pripada firmi.

Da li se kupovinom 98 SKU, kod OSL varijante, dobija "paket" sa instalacionim diskom ili je to opet - samo papir?

Ispravno ime je Windows Pro 2000 Localized OLP NL Euro Only. Dakle, radi se o proizvodu iz OLP programa, što znači da se dobija papir, dok instalacioni disk eventualno možete kupiti ako je potreban (obično nije, jer se taj softver odmah upgrade-uje na Windows XP, u okviru OSL ugovora. Kupac će instalacioni disk za Windows i Office XP dobiti u sklopu OSL-a.

Interesuje me nešto detaljniji prikaz OLP licence, koje funkcionalnosti ona pruža i kakve su cene?

OLP (Open License Program) je kupovina softvera. Dakle, nabavljate onoliko licenci koliko računara imate u firmi, plaćate ih odmah, kupujete medije sa softverom (koji, začudo, nisu uračunati u cenu licenci) i softver koristite "zauvek", bez obaveze dodatnih plaćanja Microsoft-u. Kada izađe sledeća verzija softvera, morate je ponovo platiti ako vam je potrebna. Uslovi legalizacijske kampanje su takvi da vam se naprosto ne isplati OLP varijanta: OSL omogućava da plaćate u tri godišnje rate (a ne sve odjednom), da u međuvremenu dobijate novije verzije softvera besplatno i da na kraju, čak i ako ne odlučite da nastavite OSL, softver otkupite a da u zbiru cena bude manja nego kod OLP-a.

 

Templates by BIG Theme

Online bookmaker Romenia bet365