The Best bookmaker bet365 Bonus

The best bookmaker bet365

AUTORIZOVANI PARTNER

ANTIVIRUS SOFTVER

Zaštita računara antivirusnim
sistemima

Detaljnije...

LEGALIZACIJA SOFTVERA

Microsoft Certified Partner

DOJAVA POŽARA

 

Automatski sistem za dojavu požara je predvidjen da otkrije neželjeno prisustvo vatre putem praćenja promena okoline povezanih sa pojavom plamena ili dima.

 

  

Generalno, sistemi za dojavu požara se dele na automatske, sisteme sa ručnom aktivacijom ili kombinovane. Automatski sistemi za dojavu požara se koriste u svrhu obaveštavanja ljudi radi evakuisanja u slučaju požara, radi obaveštavanja odgovarajućih službi (vatrogasci, hitna pomoć) te radi pripreme odgovarajućih struktura i pratećih službi za kontrolu širenja požara i dima.

Postoji više vrsta protivpožarnih sistema od kojih je svaki predvidjen za različit tip objekta i različitu namenu. Sistemi za dojavu požara mogu drastično da se razlikuju po pitanju cene i kompleksnosti, od jedne centrale sa jednim senzorom i sirenom u malim poslovnim objektima do adresabilnog protivpožarnog sistema sa više od hiljadu detektora u velikim poslovnim zgradama.

Sistemi za dojavu požara su predvidjeni da zaštite i objekat i ljude u njemu.

 

 

 

Templates by BIG Theme

Online bookmaker Romenia bet365